Kuka voi hakea

Haku on tarkoitettu lahjakkaille ja innovatiivisille väitöskirjan tekijöille ja tutkijatohtoreille. Varsinaisena hakijana ja hankkeen vastuullisena johtajana toimii koulutukseltaan tohtorin tasoinen henkilö.

Rahoitettavan hankkeen tulee palvella suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä

Lupaavien nuorten tutkijoiden koulutus on keskeinen osa Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön toimintaa. Rahoitusta voidaan myöntää useamman vuoden hankkeelle, mutta vain vuodeksi kerrallaan. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää aina uutta hakemusta sekä selvitystä tutkimuksen edistymisestä.

Tutkimusrahoitusta myönnetään vuotuisiin palkkakustannuksiin, matka- ja muihin tutkimuskuluihin. Myönnettävä rahoitus sisältää lakisääteiset työnantajamaksut (eläke- ja tapaturmavakuutukset) ja suorituspaikan yleiskustannuksen, max 15 %.

Palkanmaksajana toimii tutkimuksen suorituspaikka, joka voi olla yliopisto, tutkimuslaitos tai vastaava. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava laitoksen suostumus. Rahoitus mahdollistaa tutkimuksen myös ulkomailla. Rahoitusta ei myönnetä henkilökohtaisena apurahana, väitöskirjan viimeistelyyn, olemassa olevien hankkeiden osarahoituksiin eikä matka-apurahana.

Nuoren tutkijan tulee varautua lyhyeen henkilökohtaiseen kuulemiseen säätiön hallituksen kutsusta.