Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö on tukenut 70-vuotisen toimintansa aikana tieteellistä tutkimusta 34,5 miljoonalla eurolla. Rahoitettavalla tutkimuksella pyrimme saamaan aikaan merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja Suomen luonnonvarojen tutkimukseen ja kestävän hyödyntämisen edistämiseen. Suuntaamme rahoitusta erityisesti nuorille väitöskirjan tekijöille. Kymmenet nuoret tutkijat ovat tehneet tohtorin väitöskirjansa säätiön rahoituksella.

Suomen merkittävät metsä- mineraalivarannot tarjoavat luontaiset mahdollisuudet biotalouden ja mineraaleihin liittyvän talouden kehittämiselle.  Kehittämiseen tarvitaan luonnonvaroihin liittyvää tutkimusta, innovaatioita ja läpimurtoja. Kiertotalous, resurssitehokkaat menetelmät ja huipputeknologia auttavat hyödyntämään luonnonvaroja älykkäällä tavalla.

Suomen luonnonvaroihin kohdistuvaan huippututkimukseen lahjoittaminen on ajankohtainen ja tehokas tapa tukea kestävää kehitystä.  Suomen Luonnonvarain tutkimussäätiö ottaa vastaan yritysten ja yksityisten henkilöiden raha-, testamentti- ja omaisuuslahjoituksia. Tekemällä lahjoituksen tuet suomalaista huippututkimusta. Rahalahjoitukset ohjataan suoraan tuettaviin tutkimushankkeisiin. Omaisuuslahjoituksia ylläpidetään kestävän kehityksen periaatteella ja niiden tuotolla rahoitetaan tutkimushankkeita. Kaikkia säätiön varoja käytetään säätiön sääntöjen mukaisesti.

Lue tällä hetkellä meneillään olevista mielenkiintoisista tutkimuksista, joita SLTS rahallisesti tukee.

 

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö on Verohallituksen nimeämä säätiö, jolle annetut rahalahjoitukset ovat toisen yhteisön verotuksessa vähennyskelpoisia lahjoituksen ollessa vähintään 850 euroa ja enintään 50.000 euroa.

Suomen Luonnonvarojen Tutkimussäätiön toimitusjohtaja Roy Siljamäki antaa mielellään lisätietoja lahjoituksiin ja testamenttauksiin liittyen. Hänet saa kiinni puhelimitse numerosta 040 770 3337 tai sähköpostitse osoitteesta info[at]slts.fi