Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1952 edistämään ja tukemaan tutkimus- ja koetoimintaa Suomen metsä- ja muiden luonnonvarojen tuoton ja teknillistaloudellisen hyväksikäytön kehittämiseksi.