Espoolainen Alexander Henn, 28, sai merkittävän väitöskirjapalkinnon – hän kehitti puun ainesosalle -ligniinille kaksi uutta sovellusta, jotka luovat mahdollisuuksia metsäteollisuuden sivuvirtojen arvonnousulle

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö kannustaa nuoria tutkijakoulutettavia suuntautumaan Suomen luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävään tutkimukseen myöntämällä vuosittain 10 000 euron suuruisen palkinnon väitöskirjalle, joka edistää parhaiten säätiön tavoitteita. Säätiö sai tällä kertaa 12 ehdotusta palkinnon saajaksi seitsemältä suomalaiselta yliopistolta.

Alexander Henn

Palkinto myönnettiin 28-vuotiaalle Alexander Hennille. Aalto yliopistossa valmistuneessa väitöskirjassa ”Scalable Surface Chemistry for Lignin Modificat

ion – Creating Value for a Forest-Based Society” on kehitetty menetelmiä, joiden avulla teollisuuden sulfaattiprosessista tulevaa ligniinipitoista sivuvirtaa voidaan muokata toiminnallisiin pinnoitteisiin ja lämmöntuottomateriaaleihin liittyviin lisäarvotuotteisiin.

Puupohjaista polymeeriä ligniiniä syntyy teollisuuden sivutuotteena. Ligniinillä on kemiallisen koostumuksensa ansiosta useita mielenkiintoisia ominaisuuksia, mutta sen tehokas hyödyntäminen on hankalaa sen huonon liukoisuuden, matalan reaktiivisuuden ja heterogeenisuuden vuoksi. Ligniinin sivuvirrat menevät nykyisin pääasiallisesti polttoon. Henn on väitöskirjassaan kehittänyt muokkausteknologioita, joiden avulla ligniinin ominaisuudet voidaan parantaa ja ligniinistä voidaan valmistaa eri sovelluksiin räätälöityjä nanopartikkeleita. Väitöskirjatyön aikana Henn kehitti ligniinistä muun muassa kaksi pinnoitesovellusta, liima ja lämmönvarastointiin soveltuvia hybridipartikkeleita. Tutkimuksen arvoa lisää kehitettyjen sovellusten skaalautuvuus.

Hennille on aiemmin myönnetty myös The Wallenberg Young Researchers’ Challenge -palkinto. Kuva: Johan Gunséus/MWP

Alexander Hennin väitöskirjan tulokset on julkaistu tieteellisesti korkeatasoisissa julkaisusarjoissa. Työ on poikinut tämän lisäksi patenttihakemuksia ja sen pohjalta on perustettu spin-off yritys.

Väitöskirjatyössä yhdistyvät tieteellinen korkeatasoisuus ja käytännönläheisyys. Työ edistää suomalaisen puumateriaalien lisäarvoista hyödyntämistä bio- ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

Alexander Hennin haastattelu löytyy täältä