Väliraportti tutkimuksen edistymisestä

Uutta rahoitusvuotta hakiessaan tutkimusrahoituksen saaja toimittaa säätiölle väliraportin tutkimuksen edistymisestä sekä myönnettyjen varojen käytöstä SLTS-järjestelmän kautta.

Loppuraportti tutkimuksen tuloksista

Raportti tutkimustyön tuloksista annetaan sähköisen SLTS-apurahajärjestelmän kautta viimeistä tutkimusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

 Raportointi tulee kokonaisuudessaan hoitaa SLTS-järjestelmän kautta kirjautumalla sisään ja valitsemalla kohta ”Raportointi” (linkki tulee näytölle vasta kun raportointiaika alkaa).  Tietoja voi lisätä ja muokata ”Muokkaa”-komennolla.

 Selvitys apurahan käytöstä annetaan palkkakuluja lukuun ottamatta muiden kulujen osalta.  Selvitys on aiheryhmittäinen tositteiden yhdistelmä varojen käytöstä.  Vastuullisen johtajan on huolehdittava siitä, että tutkimustiliä hallinnoiva tutkimuksen suorituspaikka säilyttää tutkimusrahoitukseen liittyvät tositteet ja kirjanpidon, jotta säätiö voi halutessaan todeta onko varojen käyttö ollut vahvistetun käyttösuunnitelman mukaista.

 ”Tutkimusraportti koko hankkeesta”. Raportista on käytävä ilmi hankkeen eteneminen ja lopputulokset riittävässä laajuudessa.

 ”Mahdolliset patentit ja keksinnöt”. Täytetään tarvittaessa.

 ”Hankkeen selonteko”. Selonteko on hankkeesta kirjoitettava, helposti yleisön ymmärrettävissä oleva kirjoitus. Se tullaan julkaisemaan säätiön kotisivuilla blogimuotoisena loppuraportin vahvistamisen jälkeen. Ilman selontekoa loppuraporttia ei voi lähettää.

Tutkimushankkeesta ilmestyvistä julkaisuista pyydämme toimittamaan säätiölle luettelon. Hankkeessa syntyneet julkaisut täytetään kohtaan ”Julkaisut” ja ne jaotellaan valitsemalla kohdasta ”Julkaisun tyyppi”.  Mikäli säätiölle halutaan toimittaa muuta materiaalia, voidaan se lähettää sähköpostin liitteenä tai postitse.

Tutkimusrahoituksen saajan on varauduttava henkilökohtaisesti raportoimaan tutkimuksensa tuloksista säätiön hallitukselle.