Väitöskirjapalkinto

Säätiö kannustaa nuoria väitöskirjan tekijöitä suuntautumaan Suomen luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edistävään tutkimukseen jakamalla vuosittain 10 000 €:n palkinnon parhaalle Säätiön tavoitteita edistävälle väitöskirjalle.

Väitöskirjapalkinto jaetaan tunnustuksena sellaisesta kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta, suomalaisessa yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta, joka luo edellytyksiä kehittää Suomen luonnonvarojen hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arvioinnissa huomioitavia keskeisiä tekijöitä ovat tulosten tieteellis-tekninen uutuusarvo, kaupallinen hyödynnettävyyspotentiaali sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja resurssitehokkuuden edistäminen luonnonvarojen hyödyntämisessä.

Väitöskirjapalkinto on otettu ohjelmaan säätiön hallituksen päätöksellä vuonna 2020. Ensimmäinen palkinto tullaan jakamaan vuonna 2021.

Ensimmäinen väitöskirjapalkinnon saaja on Mamata Bhattarai. Palkinnon saaja julkistettiin lehdistötietotteella 1.9.2021. Hänen väitöskirjansa liittyen puun hemiselluloosan innovatiiviseen käyttöön palkittiin virallisesti 2. syyskuuta. Tarkemmin hänen tutkimuksestaan kerrotaan viereisellä sivulla: Väitöskirjapalkinto 2021.

 

 

Väitöskirjapalkinnon säännöt

1 §

Säätiö jakaa palkinnon vuosittain tunnustuksena sellaisesta ansiokkaimmasta suomalaisessa yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta, joka tukee säätiön toiminta-ajatusta.

2 §

Palkinto myönnetään kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta väitöskirjasta, joka luo edellytyksiä kehittää Suomen luonnonvarojen hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arvioinnissa huomioitavia keskeisiä tekijöitä ovat tulosten tieteellis-tekninen uutuusarvo, kaupallinen hyödynnettävyyspotentiaali sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja resurssitehokkuuden edistäminen luonnonvarojen hyödyntämisessä.

3 §

Säätiö pyytää ehdotuksia palkinnon saajaksi suomalaisilta yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta kalenterivuoden aikana suomalaisissa yliopistoissa hyväksyttyjen ja palkinnon kriteerit täyttävien väitöskirjatöiden perusteella.

4 §

Säätiön hallitus päättää palkinnon saajan saatujen esitysten pohjalta.

5 §

Säätiö määrittää palkinnon suuruuden.

6 §

Palkinto jaetaan vuosittain juhlallisessa luovutustilaisuudessa, mikäli ansiokas ja kriteerit täyttävä työ löytyy.