Väitöskirjapalkinto

Säätiö kannustaa nuoria väitöskirjan tekijöitä suuntautumaan Suomen luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edistävään tutkimukseen jakamalla vuosittain 10 000 €:n palkinnon parhaalle Säätiön tavoitteita edistävälle väitöskirjalle.

Väitöskirjapalkinto jaetaan tunnustuksena sellaisesta kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta, suomalaisessa yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta, joka luo edellytyksiä kehittää Suomen luonnonvarojen hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arvioinnissa huomioitavia keskeisiä tekijöitä ovat tulosten tieteellis-tekninen uutuusarvo, kaupallinen hyödynnettävyyspotentiaali sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja resurssitehokkuuden edistäminen luonnonvarojen hyödyntämisessä.

Väitöskirjapalkinto on otettu ohjelmaan säätiön hallituksen päätöksellä vuonna 2020 ja ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna 2021.

 

Väitöskirjapalkinnon säännöt

1 §

Säätiö jakaa palkinnon vuosittain tunnustuksena sellaisesta ansiokkaimmasta suomalaisessa yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta, joka tukee säätiön toiminta-ajatusta.

2 §

Palkinto myönnetään kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta väitöskirjasta, joka luo edellytyksiä kehittää Suomen luonnonvarojen hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arvioinnissa huomioitavia keskeisiä tekijöitä ovat tulosten tieteellis-tekninen uutuusarvo, kaupallinen hyödynnettävyyspotentiaali sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja resurssitehokkuuden edistäminen luonnonvarojen hyödyntämisessä.

3 §

Säätiö pyytää ehdotuksia palkinnon saajaksi suomalaisilta yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta kalenterivuoden aikana suomalaisissa yliopistoissa hyväksyttyjen ja palkinnon kriteerit täyttävien väitöskirjatöiden perusteella.

4 §

Säätiön hallitus päättää palkinnon saajan saatujen esitysten pohjalta.

5 §

Säätiö määrittää palkinnon suuruuden.

6 §

Palkinto jaetaan vuosittain juhlallisessa luovutustilaisuudessa, mikäli ansiokas ja kriteerit täyttävä työ löytyy.

 

Ensimmäinen väitöskirjapalkinto

Ensimmäisen väitöskirjapalkinnon saajana on Mamata Bhattarai, jonka väitöskirja liittyy puun hemiselluloosan innovatiiviseen käyttöön.  Palkinto julkistettiin lehdistötietotteella 1.9.2021 ja virallinen palkinnonjakotilaisuus oli 2. syyskuuta. Tarkemmin hänen tutkimuksestaan kerrotaan viereisellä sivulla: Väitöskirjapalkinto 2020.

 

Toinen väitöskirjapalkinto

Sarjassaan toinen väitöskirjapalkinto julkistettiin SLTS:n 70-vuotisjuhlatilaisuudessa 19.5.2022.  Vuoden 2021 väitöskirjapalkinnon saaja on Lassi Klemettinen, jonka väitöskirjan aiheena oli ”Metallinjalostuksen raaka-aineet paremmin hyödyksi”.  Väitöskirja tuotti nimenomaan uutta tietoa ja tarkkuutta muun muassa harvinaisten maametallien ja jalometallien jakautumisesta perusmetallien pääasiallisessa valmistusprosessissa, liekkisulatuksessa.