Säätiömme toiminta-ajatus

Hyvinvoivan ihmiskunnan edellytys on luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen. Ilmastonmuutoksen hillintä, kaupungistuminen ja uusi teknologia ovat kaikki riippuvaisia luonnonvarojen älykkäästä käytöstä. Haasteena ovat luonnonvarojen riittävyys sekä hyödyntämiseen liittyvät ympäristöongelmat ja intressiristiriidat.

Suomen merkittävät metsä- ja mineraalivarannot tarjoavat luontaiset mahdollisuudet bio- ja mineraalitalouden kehittämiselle. Siihen tarvitaan luonnonvaroihin liittyvää tutkimusta, innovaatioita ja läpimurtoja. Ympäristöystävällinen alkutuotanto, uudet puupohjaiset materiaalit ja mineraaleihin perustuvat uudet energiaratkaisut ovat esimerkkejä raaka-aineiden kestävästä käytöstä. Kiertotalous, resurssitehokkaat menetelmät ja huipputeknologia auttavat hyödyntämään luonnonvaroja älykkäällä tavalla.

Rahoitamme Suomen luonnonvaroihin kohdistuvaa ja pääosin Suomessa tehtävää tutkimusta, jolla haetaan käänteentekeviä ratkaisuja ilmastoneutraaliin ja resurssiviisaaseen talouteen. Rahoitettavilla tutkimuksilla pyritään saamaan aikaan kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja. Niiden avulla on mahdollisuus muuttaa maailmaa.

Lupaavien väitöskirja- ja tohtoritutkijoiden useampivuotinen rahoitus on keskeinen osa Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön toimintaa.

 

 

Video: Cutting-edge research produces new innovations of wood-based materials

Professor Anne Toppinen, Director of Helsinki Institute of Sustainability Science, University of Helsinki

 

Video: Kiertotalous, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa?

Senior Advisor Anne-Christine Ritschkoff, VTT