Helsingin yliopisto

                                                                                           

 

                       Aalto-yliopisto

                                                                                            

 

    Luonnonvarakeskus

                                                                            

 

 

                                                                                                   Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

 

 

 

                                                                                                     Suomen Metsätieteellinen Seura

 

 

 

                                                                                             Vuorimiesyhdistys  –  Bergsmannaföreningen ry

 

 

 

                      Tapio Oy

 

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto – MTK

 

 

 

                                                                                                                   Metsäteollisuus ry

 

 

 

                                                                                                               Elinkeinoelämän keskusliitto ry

 

 

                                                                                                                      Bioenergia ry