Säätiömme myöntää rahoitusta uusiin innovatiivisiin tutkimusideoihin Suomen luonnonvarojen tuoton ja teknillistaloudellisen hyödyntämisen kehittämiseksi.

Rahoitettava tutkimus on soveltavaa tutkimusta, joka tähtää kestävän kehityksen läpimurtoihin.

Rahoitusta on mahdollista saada enintään kolmivuotisiin hankkeisiin.