Apurahahakemusten rahoituksen painopisteet

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö rahoittaa vastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistävää innovaatioihin tähtäävää tutkimusta (tuotanto, hyödyntäminen, kulutuskestävä käyttö).

  • Biotalous
  • Mineraalitalous

Innovaatiot voivat olla Suomen luonnonvaroihin liittyviä prosesseja, teknologioita, tuotteita, palveluita tai sosiaalisia innovaatioita. Innovaatioilla pitää kuitenkin olla taloudellista hyödyntämispotentiaalia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomen luonnonvaroilla tarkoitetaan metsiä, mineraaleja, vettä ja niiden eliöstöä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinkeinoelämän uudistumiselle vastuullisvastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistävää innovaatioihin tähtäävää tutkimusta, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistävää innovaatioihin tähtäävää tutkimusta kilpailukyvyn lisäämiselle sekä vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja puhdas vesi.

Seuraava apurahojen hakukausi alkaa 2.9.2024 klo 12:00 ja päättyy 13.10.2024 klo 23:59.

Apurahahakemukseen liittyvät ohjeet

Hakemukset lähetetään sähköisen SLTS-järjestelmän kautta.  Ohjeisiin tulee huolella perehtyä ennen hakemuksen jättämistä.

Järjestelmään kirjautumista ja hakemuksen laatimista varten tarvitset henkilökohtaisen tunnuksen. Käyttäessäsi järjestelmää ensimmäistä kertaa sinun tulee rekisteröityä käyttäjäksi. Uusi hakemus laaditaan kohdassa ”Tee hakemus”. Järjestelmä tulkitsee hakemuksen tekijän hankkeen vastuulliseksi johtajaksi, vastuullisen johtajan pitää siis ensin rekisteröityä ja hakemus tehdään hänen tunnuksillaan. ”Tee hakemus”-sivulla voit valita vaihtoehdoista ”Uusi hakemus”, ”Uusi testihakemus” tai ”Kopioi tiedot” vanhasta hakemuksesta uuteen hakemukseen.

”Testihakemus”-toiminnolla voit harjoitella hakemuksen tekemistä, sitä ei voi lähettää säätiöön eikä muuttaa varsinaiseksi hakemukseksi.

Jatkohakemusta tehtäessä kannattaa kopioida tiedot vanhasta hakemuksesta uuteen hakemukseen. Valikosta klikkaamalla voit valita haluamasi vanhan hakemuksen. Käy hakemus tarkkaan läpi ja muista päivittää kaikki tarvittavat kentät.

Hakemuksesi saa hankenumeron, ja keskeneräistä hakemusta pääset muokkaamaan aina halutessasi pääsivun kautta. Hakemusta tehtäessä hakemuksen tiedot kirjoitetaan tai valitaan näyttöjen kenttiin ja tallennetaan näyttö kerrallaan. Muista tallentaa näytöt, jotta tietosi eivät katoa mahdollisten istuntojen katkeamisten takia. Voit tulostaa hakemuksen itsellesi ”Näytä tulostettava muoto” (PDF kuvake) kohdassa. Hakemuksen, jota ei ole lähetetty, voi poistaa pääsivulla klikkaamalla hakemuksen oikealla puolella olevaa roskapönttökuvaketta.

Hakijan tulee kiinnittää erityistä huomiota kohtiin ”Tutkimuksen tavoitteet” sekä ”Perustele mitä uutta tutkimus tuottaa Suomen luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyen”. Nämä ovat hakemuksen tärkeimmät osat säätiön hallituksen kiinnostuksen herättämiseksi. Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen tausta, tavoitteet, menetelmät ja toteutus. Sen tietoja käytetään perustana rahoituspäätöksen teossa. Tutkimuksen tavoitteet julkaistaan säätiön kotisivuilla rahoitetun hankkeen tiedoissa.

Väliraportti
Raportti täytetään jatkohakemuksen yhteydessä.

Sitoumus
Rahoituksen myöntö vaatii aina suorituspaikan sitoutumisen.  Sitoumus tulostetaan ”Tulosta sitoumus” (PDF kuvake) kohdassa. Vastuullisen johtajan allekirjoituksen lisäksi sitoumuksessa tulee olla tutkimuksen suorituspaikan johtajan tai esimiehen edustajan allekirjoitus. Suorituspaikan sitoumus liitetään sähköiseen hakemukseen.

Hakemuksen lähettäminen
Sähköiset hakemukset toimitetaan liitteineen säätiöön  ”Lähetä”-toiminnolla. Lähetyksen jälkeen hakemusta ei voi enää muokata. Saat hakemuksen vastaanottamisesta vahvistuksen heti lähettämisen jälkeen. Vain määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn (sähköinen järjestelmä ei ota vastaan hakemuksia määräajan jälkeen).

Hakemusten arviointi ja rahoituspäätökset
Säätiön hallitus päättää rahoitettavista hankkeista joulukuussa. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse joulukuussa.  Rahoituksen saamisen ehtona on, että rahoituksen saaja vahvistaa rahoituksen vastaanottamisen sekä suunnitelman hankkeen käynnistämisestä tammikuun loppuun mennessä. Säätiö pidättää itselleen oikeuden perua myönnetty rahoitus, ellei edellä mainittua vastaanottoilmoitusta ja hankkeen käynnistämissuunnitelmaa ole esitetty määräajassa.