Blogit

Säätiömme rahoittaa innovatiivisia tutkimusideoita, joiden avulla kehitetään Suomen luonnonvarojen tuottoa ja teknillistaloudellista hyödyntämistä. Tähtäimenä on kestävään kehitykseen liittyviä läpimurtoja ja uusia ideoita.

Rahoitamme pääasiassa Suomessa tehtävää tutkimusta. Tutkimuksilla pyritään löytämään kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja ja käänteentekeviä ratkaisuja ilmastoneutraaliin ja resurssiviisaaseen talouteen.  Pääasialliset tutkimusalueemme ovat biotalous ja mineraalitalous, joihin Suomen merkittävät metsä-  ja mineraalivarannot tarjoavat luontaiset mahdollisuudet.

Haluamme viestiä suurelle yleisölle tutkimussäätiömme rahoittamien tutkimusten ajatuksista, havainnoista ja mahdollisista uusista innovaatioista. Jokaisen tutkimuksen tutkijatiimi tulee valottamaan tutkimuksensa lopputuloksista ja muista tutkimuksen aikana heränneistä ajatuksista kirjoittamalla blogin säätiön sivuille.

Ensimmäisen blogimme kirjoittaja on tohtori Jiri Pyörälä, joka tekstissään käsittelee laserkeilausta metsävarojen hallinnassa. Ole hyvä ja lue lisää tohtorinväitöstutkimuksesta viereisestä blogistamme.