Biotalous tarkoittaa kaikkia uusiutuvia luonnonvaroja tuottavaa, käyttävää, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta. Suomen metsistä, pelloilta ja vesistöistä saadaan runsaasti raaka-aineita, joita voidaan hyödyntää teollisuudessa eri tavoin, kestävä kehitys huomioon ottaen.

Käsitteenä biotalous on laaja, sillä se kattaa muun muassa metsäteollisuuden, kemianteollisuuden, kalatalouden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden. Kaikki nämä alat kuuluvat hyvin oleellisesti suomalaisen elinkeinoelämän selkärankaan, joten niiden merkitys maamme taloudelle on huomattava.

Biotaloudessa käytetään puhtaita teknologioita, joiden avulla luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti samalla luonnon monimuotoisuutta edistäen. Biopohjaiset tuotteet vähentävät ympäristön kuormitusta, kun samanaikaisesti esimerkiksi fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä voidaan vähentää. Tuotannossa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Pyrkimyksenä on edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan.

Suomessa merkittävin teollisuudessa käytettävä uusiutuva luonnonvara on puu. Puuta käytetään paljon rakentamiseen, mutta puun kuiduista valmistetaan enenevässä määrin myös ympäristöystävällisiä kankaita vaateteollisuuden ja muun teollisuuden tarpeisiin. Bioenergia- ja biokemikaalisektori ovat mukana kehittämässä koko ajan uusia, innovatiivisia tuotteita puuta ja puukuitua muihin materiaaleihin yhdistämällä.

 

Professori, Kestävyystieteen instituutin johtaja Anne Toppinen kertoo biotaloudesta. Videon kieli on englanti.