Vuoden 2022 väitöskirjapalkinto myönnettiin Subin Kalulle

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö kannustaa nuoria tutkijakoulutettavia suuntautumaan Suomen luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävään tutkimukseen myöntämällä vuosittain 10 000 euron suuruisen palkinnon väitöskirjalle, joka edistää parhaiten säätiön tavoitteita. Säätiö sai tällä kertaa 14 ehdotusta palkinnon saajaksi seitsemältä suomalaiselta yliopistolta.

Vuoden 2022 väitöskirjapalkinto myönnettiin tohtori Subin Kalulle, joka väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Subin Kalu on väitöskirjassaan ”Long-term effects of biochars as a soil modification in boreal agricultural soil” tutkinut biohiilen pitkän aikavälin vaikutuksia Etelä-Suomen pelloilla. Kestävänä, huokoisena ja hiiltä sisältävänä aineena biohiili on erittäin kiinnostava, koska se pystyy sitomaan ilmakehän hiiltä ja vaikuttaa samalla myönteisesti maatalouteen ja ympäristöön. Väitöskirja on erittäin korkeatasoinen ja tuottaa tieteellisesti ja teknisesti poikkeuksellisen uusia tuloksia. Subin Kalu esittää väitöskirjassaan ainutlaatuisia tuloksia biohiilen pitkän aikavälin potentiaalista lisätä kasvien ravinteiden saantia ja erityisesti typen saantia, joka puolestaan vähentää lannoitustarvetta maataloudessa. Hänen tutkimuksensa mukaan biohiili on turvallinen keino vahvistaa maaperän ominaisuuksia hiilinieluna ilmaston hyödyksi. Työ edistää hiilineutraaliuteen liittyviä kestävän kehityksen periaatteita, maaperän ominaisuuksien parantamista ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemistä.

Väitöskirjan vahvojen tieteellisten ansioiden lisäksi sen kaupallinen potentiaali on ilmeinen, koska tarve saada hiilinieluja nopeasti lisää kasvaa EU:ssa ja Suomessa lähivuosina.  Biohiilen tuotanto on Suomessa kasvavaa liiketoimintaa, jonka markkinoiden odotetaan kasvavan. Hakkuujätteiden hyödyntäminen biohiilenä on esimerkki arvoa lisäävistä tuotteista, joita saadaan Suomessa metsien sivu- ja jätevirroista. Suomalainen Carbofex Oy on jo nyt yksi Euroopan suurimmista sertifioidun biohiilen tuottajista.

Subin Kalun väitöskirja täyttää kriteerit, jotka Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö on asettanut väitöskirjapalkinnolle. Väitöskirjassa erinomainen tieteellinen taso yhdistyy kaupalliseen hyödynnettävyyteen tavalla, joka edistää biotaloutta ja kestävää kasvua Suomessa.

Väitöskirjan ohjaajina toimivat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsämaatieteen ja biogeokemian apulaisprofessori Kristiina Karhu, kasvinjalostuksen yliopistonlehtori Priit Tammeorg ja maaperä- ja ympäristötieteen yliopistonlehtori Asko Simojoki. Subin Kalun väitöstilaisuus järjestettiin Helsingin yliopistossa 2.9.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Claudia Kammann (Hochschule Geisenheim University) ja kustoksena professori Johan Ekroos.