Tällä sivulla esittelemme päättyneiden hankkeiden löydökset, havainnot ja mahdolliset uudet innovaatiot. Tarkemmin tutkimuksen kulusta ja löydöksistä kirjoitetaan erillisissä blogiteksteissä.

 

 

Päättyneistä hankkeista ensimmäisenä esittelemme tohtori Jiri Pyörälän vuonna 2020 valmistuneen tutkimuksen laserkeilauksen käytöstä metsävarojen hallinnassa.

Tohtoritutkija Jiri Pyörälä Helsingin yliopiston Metsätieteen osastolta väitteli tohtoriksi Helsingissä 18.9.2020. Väitöskirjan aiheena hänellä oli: ”Assessing wood properties in standing timber with laser scanning”  jonka alkuperäinen suomenkielinen työnimi oli: ”Puuaineen laadun arvioiminen laserkeilausaineistosta”.  SLTS avusti Helsingin yliopistossa työstettyä väitöskirjaa kolmivuotisella apurahalla vuosina 2015 – 2017.

Väitöskirjan päätutkimusaiheena oli laserkeilausmenetelmien käyttö puuaineen ominaisuuksia arvioimiseksi puustossa.  Tutkimus on ensimmäisiä laatuaan tämän aihepiirin tiimoilta.

Tutkimuksen pääasialliset ja tärkeimmät löydökset olivat:

  • laserkeilaus on luotettava tapa mitata ja/tai ennustaa tärkeimpiä puunmuodostuksen allokoitumista kuvaavia runko- ja oksikkuuspiirteitä (laatuindikaattoreita)
  • uusien mittausmenetelmien yhdistäminen vakiintuneeseen puunmuodostuksen teoriaan avaa mahdollisuuksia uusiin käytännön sovelluksiin
  • löydösten avulla on mahdollista kehittää esimerkiksi teollisuuden puunhankintaa kestävämmäksi, kun raaka-aineen valinnassa voidaan hyvissä ajoin huomioida myös laatutekijät
  • tarkempi tieto puuston puuaineen ominaisuuksista voi parantaa myös metsien hiilitaseen laskennan tarkkuutta

Lisää tietoa tutkimuksesta voit lukea blogistamme Laserkeilaus metsävarojen hallinnassa.