Tällä sivulla esittelemme päättyneiden hankkeiden löydökset, havainnot ja mahdolliset uudet innovaatiot. Tarkemmin tutkimuksen kulusta ja löydöksistä kirjoitetaan erillisissä blogiteksteissä.