Mineraaliperäisiä materiaaleja, tuotteita ja rakenteita käytetään lähes kaikilla elämämme osa-alueilla joko suoraan tai välillisesti. Kaupungistuminen, uusi teknologia ja ympäristöhaasteet ovat monipuolistaneet ja lisänneet mineraalisten raaka-aineiden tarvettamme. Rakennukset ja kaikenlainen muu infrastruktuuri ovat riippuvaisia mineraalien laajamittaisesta hyödyntämisestä. Tuotantolaitokset, koneet, laitteet, kulkuneuvot ja ICT-teknologia perustuvat niin ikään mineraalipohjaisten materiaalien hyödyntämiseen. Elintarviketuotannossa mineraalilannoitteiden, koneiden ja laitteiden merkitys on myös keskeinen.

Perusmetallien lisääntyvän tarpeen ohella olemme yhä riippuvaisempia hi-tech-metalleista. Niitä tarvitaan piirilevyissä, puolijohteissa, pinnoitteissa, magneeteissa, älylaitteissa ja viihde-elektroniikassa, eikä uusi energiateknologia olisi mahdollista ilman mineraalien monipuolista hyödyntämistä.

Vaikka yksittäiset kaivokset hyödyntävät uusiutumattomia resursseja, niin tehostuva kierrätys ja resurssitehokkuus koko tuotantoketjussa luovat edellytyksiä yhä säästeliäämmälle raaka-aineiden käytölle.

Suomessa on merkittävät ja monipuoliset mineraalivarannot sekä korkeatasoista osaamista kaivosteknologiassa, mineraalien jalostuksessa ja kierrätyksessä.

 

 

Aalto-yliopiston metallurgian professori Mari Lundström kertoo materiaalitaloudesta. Videon kieli on englanti.