Vuodelle 2022 myönnetyt apurahat

Vuoden 2022 apurahojen saajat on päätetty SLTS:n hallituksen kokouksessa 8.12.2021.
Apurahojen kokonaissumma vuodelle 2022 on EUR 596 573,78. 


Apurahoja myönnetään useammalle vuodelle. Neljä ensimmäistä ovat uusia ja seitsemän jälkimmäistä ovat edellisinä vuosina päätettyjä monivuotisia hankkeita.

Uusia rahoitettavia monivuotisia hankkeita ovat:

 • FT Juha Immanen”SpeedBreed – Accelerated breeding for improved hardwood growth and quality”, EUR 49 852,00
  Luke Luonnonvarakeskus
 • FT, dosentti Manu Lahtinen, ”Ksantaattien talteenotto kaivosten jätevesistä”,  EUR 55 000,00
  Jyväskylän yliopisto
 • TT Ted Nuorivaara”CellFroth Pro: Towards industrial flotation utilization of a novel cellulose based frother formulation”, EUR 55 000,00
  Geologian tutkimuskeskus
 • FT, dosentti Joonas Virtasalo, ”FeCoVERY – rautamangaanisaostumat uusiutuvana ja ekologisesti kestävänä hi-tech-metallien raaka-aineena”, EUR 55 000,00
  Geologian tutkimuskeskus

Seuraavat monivuotiset hankkeet jatkavat:

 • Apulaisprofessori Antti Haapala, ”Biohajoavat selluloosatekstiilikomposiittimateriaalit”, EUR 52 447,50
  Itä-Suomen yliopisto
 • Professori Reko Leino, ”Metsäteollisuuden jätevirroista uusiin polyuretaaneihin – arvokemikaaleja ligniinin pilkkoutumistuotteista”, EUR 50 294,68
  Åbo Akademi
 • Apulaisprofessori Daniel Lindberg, ”Vaahdotuspiirien yksityiskohtainen liuoskemia pohjoisissa olosuhteissa”,
  EUR 57 397,00

  Aalto yliopisto
 • Tutkijatohtori Minh Thao Ho, ”FinPowder: Design of spray dried powders from Finnish wild berries to protect bioactive compounds for healthy and
  sustainable diet using wood-based celluloses and hemicelluloses”, EUR 49 850,00
  Helsingin yliopisto
 • Tutkijatohtori Josphat Phiri, ”New Generation of Low Environmental Impact Energy Storage Systems from Forest Products”, EUR 52 400,00
  Aalto yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Eva-Maria Roth,
  Comparing the impact of continuous cover forest management and rotation forest management on long-termsoil carbon storage”, EUR 65 714,60
  Helsingin yliopisto
 • Professori Monika Österberg, ”Smart Assembly of wood polymers for high performance biocomposites”,
  EUR 53 618,00
  Aalto yliopisto

 

Vuodelle 2021 myönnetyt apurahat

FINPOWDER: DESIGN OF SPRAY DRIED POWDERS FROM FINNISH WILD BERRIES TO PROTECT BIOACTIVE COMPOUNDS FOR HEALTHY AND SUSTAINABLE DIET USING WOOD-BASED CELLULOSES AND HEMICELLULOSES, EUR 52 900,00
Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat tutkijatohtori Ho Minh Thao ja apulaisprofessori Kirsi Mikkonen, molemmat Helsingin yliopistosta. Hankkeen tutkijana toimii tohtorikoulutettava Abedalghani Halahlah Helsingin yliopistosta.

SMART ASSEMBLY OF WOOD POLYMERS FOR HIGH PERFORMANCE BIOCOMPOSITES, EUR 51 591,00
Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Monika Österberg Aalto-yliopistosta.
Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii tohtorikoulutettava, FM Erfan Kimiaei.

BIOHAJOAVAT SELLULOOSATEKSTIILI-KOMPOSIITTIMATERIAALIT, EUR 54 280,00
Hankkeen vastuullisena johtajana toimii apulaisprofessori Antti Haapala Itä-Suomen yliopistosta.
Tutkimuksen tutkijana toimii FM Eija-Katriina Uusi-Tarkka.

NEW GENERATION OF LOW ENVIRONMENTAL IMPACT ENERGY STORAGE SYSTEMS FROM FOREST PRODUCTS,
EUR 54 700,00
Hankkeen vastuullisena johtajan toimii tutkijatohtori Phiri Josphat Aalto-yliopistosta.
Tutkimuksen tutkijana toimii samainen tutkijatohtori Phiri Josphat.

 

Kokonaisuudessaan apurahoja myönnettiin EUR 213 471,00

 

Vuodelle 2020 myönnetyt apurahat

VAAHDOTUSPIIRIEN YKSITYISKOHTAINEN LIUOSKEMIA POHJOISISSA OLOSUHTEISSA,  EUR 53 344,00
Hankkeen vastuullisena johtajana toimii apulaisprofessori, tohtori Daniel K. Lindberg
Tutkijana filosofian maisteri, tohtorikoulutettava David Sibarani

METSÄTEOLLISUUDEN JÄTEVIRROISTA UUSIIN POLYURETAANEIHIN – ARVOKEMIKAALEJA LIGNIININ PILKKOUTUMISTUOTTEISTA,  EUR 49 375,00
Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat professori Reko Leino, tohtori Risto Savela ja tohtori Patrik Eklund
Tutkijana toimii tohtorikoulutettava Veronika Badazhkova

 

COMPARING THE IMPACT OF CONTINUOUS COVER FOREST MANAGEMENT AND ROTATION FOREST MANAGEMENT ON LONG-TERM SOIL CARBON STORAGE,  EUR 54 235,00
Hankkeen vastuulliset johtajat ovat apulaisprofessori Kristiina Karhu, professori Eeva-Stiina Tuittila ja professori Heljä-Sisko Helmisaari
Tutkijana toimii tohtorikoulutettava Eva-Maria Roth

 

Kokonaisuudessaan apurahoja myönnettiin EUR 156 954,00

 

 

Vuodelle 2019 myönnetyt apurahat

SKANDIUMIN TUOTANTOPROSESSIN MODIFIOINTI, SKATUMO,  EUR 49 968,00
Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat professori Timo Fabritius (metallurgia), professori Saija Luukkanen (mineraalien prosessointi) ja professori Ulla Lassi (hydrometallurgia).
Tutkijana toimii filosofian maisteri Rita Kallio.

VIHREÄÄ KEMIAA JA LISÄARVOTUOTTEITA: NOPEAKASVUISEN HAAVAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN,  EUR 50 000,00
Hankkeen vastuullinen johtaja on dosentti, luonnontieteiden tohtori, vanhempi tutkija Tuula Jyske.
Tutkijana toimii kemian maisteri, tutkija Pasi Korkalo.

PUHTAAT REEt UUSILLA TEKNIIKOILLA,  EUR 44 192,00
Hankken vastuullisina johtajina toimivat professori Tuomo Sainio ja tohtori Sami Virolainen.
Tutkijan toimii filosofian maisteri Santeri Kurkinen.

 

Apurahoja myönnettiin yhteensä 144 160 euron arvosta.