Ohjeita apurahan saajille

Tutkimusrahoitus myönnetään yksivuotisena. Mikäli hanke jatkuu useampivuotisena, on kullekin vuodelle haettava uutta rahoitusta ja toimitettava selvitys tutkimuksen edistymisestä ja varojen käytöstä jatkohakemuksen tekopäivään asti.

Myönnetty tutkimusrahoitus maksetaan tutkimuksen edistymisen mukaan vuosineljänneksittäin tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa rahoituksen saajan ilmoittamalle tutkimuksen suorituspaikan hallinnoimalle tilille.

Palkkaan myönnetty summa on käytettävä tutkijan palkkauskuluihin.  Tutkimuksen suorituspaikka toimii tutkijan työnantajana ja tekee määräaikaisen työsopimuksen hänen kanssaan apurahahakemuksessa määriteltyyn tehtävään.  Tutkimusrahoituksen muut käyttövarat on käytettävä apurahakirjeessä määriteltyihin käyttötarkoituksiin.  Maksusuunnitelmaan ja käyttötarkoitukseen voidaan tehdä muutoksia siitä erikseen sopimalla.  Luvattomasta käyttötarkoituksen muutoksesta vastaa vastuullinen johtaja henkilökohtaisesti.  Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan tulee hyväksyä kaikki maksettavat laskut.  Palkkaosuus on käytettävä rahoitusvuoden aikana.

Apurahan maksusuunnitelma jätetään SLTS-järjestelmän kautta kirjautumalla järjestelmään, jossa valitaan rahoitusta saanut hanke ja klikataan ”Maksusuunnitelma”-linkkiä.  Kun tiedot on täytetty, lähetetään maksusuunnitelma painamalla linkkiä ”Lähetä maksusuunnitelma”.  Tilinumeron tulee olla IBAN-muodossa.

Tutkimusrahoituksen saaja toimittaa säätiölle loppuraportin tutkimuksensa tuloksista sekä selvityksen varojen käytöstä kolmen kuukauden kuluessa viimeisen erän maksamisesta.

Loppuraporttiin tulee liittää vapaamuotoinen, helposti ymmärrettävissä oleva selonteko hankkeesta, sen aikana havaituista huomioista, loppupäätelmistä ja mahdollisista uusista innovaatioista.  Säätiö tulee  julkaisemaan kirjoituksen omilla sivuillaan blogimuotoisena loppuraportin vahvistamisen jälkeen.