Kiertotalous tarkoittaa kestävän kasvun mallia, joka pyrkii takaamaan luonnonvarojen riittävyyden maapallolla. Se on ennen kaikkea talouden malli, joka pyrkii taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen.

Kiertotaloudella tarkoitetaan materiaalien ja raaka-aineiden käyttöä ja kierrättämistä siten, että materiaalien arvo ja käytettävyys säilyy mahdollisimman pitkään. Kyseessä on ennen kaikkea systeeminen muutos, mikä tarkoittaa sitä, että tuotetaan tehokkaammin ja vähemmän. Kuluttajan kohdalla muutos tarkoittaa asennemuutosta suhteessa siihen, että halutaanko aina uutta, vai onko kierrätetty tavara myös hyvä vaihtoehto.

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö liittyy kiertotalouteen oman toimintansa puitteissa. Kiertotalous on osa biotaloutta ja osa mineraalitaloutta, ja päinvastoin. Säätiön tukemissa tutkimuksissa etsitään uusia innovaatioita ja läpimurtoja biotalouden ja mineraalitalouden materiaalien parempaan ja kestävämpään käyttöön. Pyritään löytämään myös tehokkaampia tapoja erottaa eri materiaalit toisistaan uutta käyttöä varten. Edelleen uusien innovaatioiden ja läpimurtojen löytämisessä erityisen tärkeänä koetaan yhteistyö eri tieteenalojen välillä.

 

Katso videolta mitä VTT:n Senior Advisor Anne-Christine Ritschkoff kertoo kiertotaloudesta.