Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö rahoittaa suomalaisten luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää tutkimusta. Rahoitettavia aloja ovat  biotalous ja Suomen maaperästä löytyvien mineraalien innovatiivinen ja kestävä käyttö. Pyrkimyksenä on Suomen luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävien uusien keksintöjen ja käytäntöjen löytäminen. Maassamme on merkittävät varannot sekä biotalouden raaka-aineista että moneen käyttöön soveltuvista erilaisista mineraaleista. Näiden raaka-aineiden tieteellinen tutkimus ja vastuullinen, älykäs  käyttö ovat säätiömme rahoittamien tutkimusten keskiössä.  Toivottuun lopputulokseen pääsemme  runsaan tutkimuksen, innovaatioiden ja tieteellisten läpimurtojen avulla.

Ympäristöystävällinen alkutuotanto, uudet puupohjaiset materiaalit ja mineraaleihin perustuvat uudet energiaratkaisut ovat esimerkkejä luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Kiertotalous, resurssitehokkaat menetelmät ja huipputeknologia auttavat hyödyntämään luonnonvaroja älykkäällä tavalla.  Pyrimme rahoittamaan nimenomaan vastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistävää tutkimusta, joka tähtää tuotannon, hyödyntämisen ja kestävän käytön innovaatioihin.

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö on ollut ja on mukana tukemassa Suomen maaperästä löytyvien mineraalien tutkimusta ja jatkokäytön kehittämistä. Yksi säätiömme taustayhteisöistä on Vuorimiesyhdistys, joka on perustettu vuonna 1943. Vuorimiesyhdistyksen jäsenet koostuvat vuoriteollisuudessa ja siihen liittyvissä yrityksissä ja organisaatioissa toimivista henkilöistä. Mukana on geologian, kaivannais- ja rikastusteollisuuden sekä metallien jalostuksen ammattilaisia.

Vuorimiesyhdistys julkaisee jäsenilleen viidesti vuodessa omaa lehteään, joka käsittelee tieteellis-teknisiä ajankohtaisia aiheita. Kyseinen MATERIA-lehti omaa merkittävän aseman alan mediana Suomessa. Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö sai kunnian olla mukana artikkelin verran MATERIA-lehden viimeisimmässä painoksessa maaliskuussa 2021. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan lehteen ja artikkeliimme, joka alkaa sivulta 59!