VUODEN 2021 APURAHOJEN HAKUAIKA ALKOI 12.8.2020 klo 12.00 ja päättyy 25.9.2020 kello 23:59

Vuoden 2021 apurahahakemusten rahoituksen painopisteet

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö rahoittaa vastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistävää innovaatioihin tähtäävää tutkimusta (tuotanto, hyödyntäminen, kulutuskestävä käyttö).

  • Biotalous
  • Mineraalitalous
  • Uudet energian tuotanto- ja varastointitavat

Innovaatiot voivat olla Suomen luonnonvaroihin liittyviä prosesseja, teknologioita, tuotteita, palveluita tai sosiaalisia innovaatioita. Innovaatioilla pitää kuitenkin olla taloudellista hyödyntämispotentiaalia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomen luonnonvaroilla tarkoitetaan metsiä, mineraaleja, vettä ja niiden eliöstöä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinkeinoelämän uudistumiselle ja kilpailukyvyn lisäämiselle sekä vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja puhdas vesi.

Lue lisää hakuprosessista täältä