Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö kannustaa nuoria väitöskirjan tekijöitä suuntautumaan Suomen luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä  edistävään tutkimukseen jakamalla vuosittain 10 000 €:n palkinnon parhaalle Säätiön tavoitteita edistävälle väitöskirjalle.

Säätiö rahoittaa Suomen luonnonvaroihin kohdistuvaa ja pääosin Suomessa tehtävää tutkimusta, jolla haetaan käänteentekeviä ratkaisuja ilmastoneutraaliin ja resurssiviisaaseen talouteen. Rahoitettavilla tutkimuksilla pyritään saamaan aikaan kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja. Niiden avulla on mahdollisuus muuttaa maailmaa.

Säätiö pyytää nyt ehdotuksia palkinnon saajaksi suomalaisilta yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta vuoden 2021 aikana suomalaisissa yliopistoissa hyväksyttyjen ja palkinnon kriteerit täyttävien väitöskirjatöiden perusteella. Organisaatiot voivat tehdä halutessaan useampia ehdotuksia.

Väitöskirjapalkinto jaetaan tunnustuksena sellaisesta kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta, suomalaisessa yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta, joka luo edellytyksiä kehittää Suomen luonnonvarojen hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Katso väitöskirjapalkinnon säännöt.

 

Ehdotusten tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Väitöskirjatyön tekijän nimi, yliopisto, työn ohjaaja(t), väitöskirjatyön otsikko, työn arvosana ja hyväksymispäivämäärä.
  • Esityksen tekijän nimi ja organisaatio.
  • Ehdotuksen perustelut painottuen seuraaviin kriteereihin: tulosten korkeatasoisuus ja tieteellis-tekninen uutuusarvo, kaupallinen hyödynnettävyyspotentiaali sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja resurssitehokkuuden edistäminen luonnonvarojen hyödyntämisessä.
  • Väitöskirjan tarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot.

 

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee toimittaa 31.1.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@slts.fi (merkitse aihekenttään väitöskirjapalkinto).

 

Pekka A. Nurmi                                                              Roy Siljamäki
Hallituksen puheenjohtaja                                          Toimitusjohtaja