Vuoden 2022 uusien apurahojen saajat on päätetty SLTS:n hallituksen kokouksessa 8.12.2021. Apurahojen kokonaissumma vuodelle 2022 on EUR 596 573,78. 


Apurahoja myönnetään useammalle vuodelle. Neljä ovat uusia ja seitsemän ovat edellisinä vuosina päätettyjä monivuotisia hankkeita.

 

Uusia rahoitettavia monivuotisia hankkeita ovat:

 • FT Juha Immanen”SpeedBreed – Accelerated breeding for improved hardwood growth and quality”,
  EUR 49 852,00, Luke Luonnonvarakeskus
 • FT Manu Lahtinen, ”Ksantaattien talteenotto kaivosten jätevesistä”, EUR 55 000,00, Jyväskylä University
 • TT Ted Nuorivaara”CellFroth Pro: Towards industrial flotation utilization of a novel cellulose based frother formulation”, EUR 55 000,00, Geologian tutkimuskeskus
 • FT, dosentti Joonas Virtasalo, ”FeCoVERY – rautamangaanisaostumat uusiutuvana ja ekologisesti kestävänä
  hi-tech-metallien raaka-aineena”, EUR 55 000,00, Geologian tutkimuskeskus

 

Seuraavat monivuotiset hankkeet jatkavat:

 • Apulaisprofessori Antti Haapala, ”Biohajoavat selluloosatekstiilikomposiittimateriaalit”, EUR 52 447,50, Itä-Suomen yliopisto
 • Professori Reko Leino, ”Metsäteollisuuden jätevirroista uusiin polyuretaaneihin – arvokemikaaleja ligniinin pilkkoutumistuotteista”, EUR 50 294,68, Åbo Akademi
 • Apulaisprofessori Daniel Lindberg, ”Vaahdotuspiirien yksityiskohtainen liuoskemia pohjoisissa olosuhteissa”, EUR 57 397,00, Aalto yliopisto
 • Tutkijatohtori Minh Thao Ho, ”FinPowder: Design of spray dried powders from Finnish wild berries to protect bioactive compounds for healthy and sustainable diet using wood-based celluloses and hemicelluloses”, EUR 49 850,00, Helsingin yliopisto
 • Tutkijatohtori Josphat Phiri, ”New Generation of Low Environmental Impact Energy Storage Systems from Forest Products”,
  EUR 52 400,00, Aalto yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Eva-Maria Roth, ”Comparing the impact of continuous cover forest management and rotation forest management on long-term soil carbon storage”, EUR 65 714,60, Helsingin yliopisto
 • Professori Monika Österberg”Smart Assembly of wood polymers for high performance biocomposites”,
  EUR 53 618,00,
  Aalto yliopisto